Bedrijven

Er kan meer aan de hand zijn, wanneer uw medewerker zich vaker ziek meldt of om een voorschot van het salaris vraagt. Als werkgever is het belangrijk om bij dit soort signalen te kijken of er meer speelt bij uw personeel.

Wist u dat u een budgetcoach kunt inschakelen voor medewerkers met geldproblemen?

Maar liefst 62% van de bedrijven heeft werknemers met geldproblemen. Steeds meer werkgevers zien de voordelen van budgetcoaching voor deze medewerkers. Door hen de gelegenheid te bieden om hun financiën op orde te brengen en de onrust weg te nemen, wordt de productiviteit en loyaliteit vergroot op de werkvloer (Bron: Nibud, 2017).


Herkent u geldproblemen bij uw werknemer?
Er zijn diverse signalen die een werknemer kan laten zien dat er een onstabiele financiële situatie speelt. Het is belangrijk om onderstaande signalen tijdig te herkennen. U kunt dan helpen om erger te voorkomen, voor uw medewerker én voor u als werkgever.

- vaker ziek melden

- vragen om voorschot op salaris

- gedragsverandering, zoals concentratieverlies

- verandering in thuissituatie door scheiding of ernstige ziekte

- vragen over loonbeslag stellen

Bij regelmatige interesse over de thuissituatie, wordt de drempel verlaagd voor uw werknemer om hulp te vragen.

Wie kan mijn hulp inschakelen?
U kunt mij inschakelen voor werknemers die geldzorgen hebben of waarbij deze dreigen te gaan ontstaan. Een budgetcoach inschakelen kan dus, voordat er problemen ontstaan. Het is echter wel belangrijk dat een werknemer gemotiveerd is om de financiën weer op orde te krijgen. Er zijn werkgevers die dit aanbieden aan de hand van de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Hoe ziet een budgetcoachingstraject eruit?
Ik begin met een intakegesprek en ga hierin bespreken wat de huidige situatie is van de werknemer. Wat is de inkomenssituatie? Wat speelt er in de thuissituatie? Zijn er schulden op dit moment?

Er wordt gestart met een plan van aanpak in het coachingstraject met de werknemer. Als werkgever hoeft u hier verder geen tijd in te steken.

Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Ik kom graag langs voor een persoonlijk gesprek met u en/of uw werknemer.

 

Trainingen geven
U kunt mij ook inhuren om trainingen te geven aan uw medewerkers. De training "Goed omgaan met je geld" kan het personeel meer inzicht geven in deze dure tijden. U k
unt altijd contact met mij opnemen voor de duur van de training en de bijbehorende tarieven.